Digitalt audiometer
for screening av hørsel
Våre Partnere og Støttespillere
Vår helautomatiserte hørselstest er laget for private tilbydere av helsetjenester, bedrifter og fastlegen. Hørselstesten gjør det mulig å håndtere et høyere volum tester med samme presisjon som kostbart spesialutstyr og utdannede spesialister.